Niet slecht…. die bodem

Met deze woorden sloot Mario in de jaren 80 het reclamespotje voor de Iglo Pizza Crossa af. “Gewone bodem van karton”, in tegenstelling tot de bodem van deze pizza. Belissimo! Ook in ons vakgebied zeggen we het maar al te vaak: “Het begint met de bodem”. En toch is het juist diezelfde bodem waar het regelmatig fout gaat.

Voor een opdrachtgever uit Engelen (gemeente ’s-Hertogenbosch) onderhouden we al jarenlang de bomen op zijn perceel. De conditie van een drietal bomen ging de afgelopen jaren achteruit waarop besloten werd een groeiplaatsonderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek bleek dat de bodemopbouw bestaat uit een 80 cm. dikke zandlaag met direct daaronder een zeer harde kleilaag. De zandlaag kan weinig tot geen vocht en meststoffen vasthouden en voor de boomwortels bleek het onmogelijk om in de verdichte kleilaag te wortelen. Conclusie: er is sprake van zeer ongunstige groeiplaatsomstandigheden.

In overleg met de opdrachtgever is besloten om de bestaande bomen te vervangen voor drie nieuwe bomen, maar niet voordat er groeiplaatsverbetering heeft plaatsgevonden. De bestaande zandgrond is uitgewisseld voor teelaarde met fijne compost en de harde kleilaag is doorgespit. De drie nieuwe schijnbeuken (Nothofagus antarctica) hebben nu de kans om zich in optimale bodemomstandigheden te ontwikkelen. Omstandigheden die eigenlijk al gecreëerd hadden moeten worden bij de aanleg van de tuin ten tijde van de nieuwbouw.

Het begint met de bodem…. Maar dat is helaas nog niet altijd vanzelfsprekend. Om teleurstellingen te voorkomen zouden we wellicht de wijze woorden van professor Dr. Alex Shigo wat meer ter harte moeten nemen; “Better plant a 100 dollar tree in a 200 dollar hole, than a 200 dollar tree in a 100 dollar hole”!

Deel deze pagina
instagram